Srazy veteránů Vojenský historický ústav Praha

Vojenský historický ústav Praha

Adresa:
U Památníku 2,
13005 Praha 3
E-mail:
museum@army.cz
Telefon:
http://www.vhu.cz/zakladni-informace-o-vhu-praha/adresa-a-kontakty/
WWW stránky klubu:
http://www.vhu.cz/
Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je – ve smyslu platných legislativních norem – soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti. (převzato ze stránek VHU Praha - http://www.vhu.cz/zakladni-informace-o-vhu-praha/ dne 6. 4. 2015)
Historické akce klubu: