Srazy veteránů Veterán klub Banská Bystrica

Veterán klub Banská Bystrica

Adresa:
Partizánska cesta 97,
97590 Banská Bystrica
E-mail:
veteranklub.bb@gmail.com
Telefon:
+421 908 243 199
WWW stránky klubu:
http://vkbb.webnode.sk/
História a činnosť Veterán klubu Banská Bystrica:

Jedného pekného dňa v roku 1988 sa zišla skupinka ľudí Miroslav Šimčík, Milan Ježik, Ivan Dedina, Ivan Perašín a Július Kliment zo spoločným koníčkom, ktorým záležalo na záchrane starých hrdzavých historických vozidiel. Slovo dalo slovo a dohodli sa, že sa budú stretávať v priestoroch kočikárne na ulici THK 8 kde postupom času zrenovovali a zachránili 5 kusov motocyklov zo 40 rokov minulého storočia. Nakoľko priestory na ďalšiu renováciu nestačili nadšenci starých motocyklov začali po Banskej Bystrici hľadať nové väčšie priestory do ktorých by sa presťahovali s ich ušľachtilým koníčkom aby v tejto činnosti mohli ďalej pokračovať. Aj keď sa im to zdalo také jednoduché nebolo tomu tak, pretože v Banskej Bystrici pre ich činnosť nenašli nikde pochopenie. Chodili sme od firmy k firme, ktorá by nás prichýlila, prípadne poskytla priestor až nakoniec sme prišli do bývalej firmy SASS na Novom Svete v roku 1991 kde po vypočutí nám podal pomocnú ruku riaditeľ p. Pardupa. Tu sme zrenovovali ďalších 12 skvostov do zbierky. Objekt bol natoľko veľký, že sme zorganizovali aj výstavy historických vozidiel, ktoré sa širokej verejnosti páčili a naše členské rady sa začali postupne rozširovať o nových členov, ktorých táto činnosť chytila za srdce. Na jednom klubovom sedení sme sa dozvedeli, že sa poriadajú aj zrazy historických vozidiel (stretnutia veteránistov), preto sme sa aj my jedného pekného dňa takéhoto podujatia zúčastnili v meste Holíč, kde sa všetci zhodli prečo nespraviť podobné podujatie aj u nás v Banskej Bystrici. Spoločne sme dali hlavy dokopy a začali sme na tom tvrdo a zo zápalom pracovať.

V roku 1992 sme sa zaregistrovali pod Združením Technických Športových Činností pod názvom „Veterán klub Banská Bystrica“. O rok neskôr sa na Slovensku zriadila Asociácia Historických Vozidiel SR (AHV), ktorá zastrešuje Veterán kluby po celom Slovensku.

Keď sa nám zdalo, že neexistuje žiadna prekážka ktorá by nás mohla prekvapiť firma v ktorej sme pôsobili jedného dňa skrachovala a nastal problém našej existencie čo s nami bude. Pôsobili sme tu až do roku 1995. Znovu sa začalo hľadanie miesta, kde by sme mohli v našej činnosti pokračovať. Tu sa činu chopil náš predseda klubu Ivan Dedina a po niekoľkých dňoch prišiel z riešením problému. V lete roku 1995 oslovil riaditeľa závodu ČSAD Banská Bystrica Ing. Pavlenku, kde ako dlhoročný pracovník pôsobil, či by nám podal pomocnú ruku pre záchranu veteranizmu v Banskej Bystrici. Táto naša zaslúžilá činnosť sa mu veľmi páčila až natoľko, že prišiel z riešením celého problému. Poskytol nám pozemok s budovou vedľa závodu ČSAD, bývalá a nevyužitá čerpacia stanica. Budova bola natoľko schátraná, že si vyžadovala rekonštrukciu tak sa začalo hľadanie sponzorov. Nebolo to jednoduché ale predsa sa podarilo a s pomocou dobrých ľudí sme vlastnými silami zrekonštruovali a upravili budovu pre účely múzea. Priestor vo výstavnej sieni sa začal pomaličky zapĺňať rôznymi typmi motocyklov, či už s československej ale aj zahraničnej produkcie.

Rok 2012 je už 20 výročím založenia Veterán klubu Banská Bystrica. Až do dnešných dní sme poriadali 22 zrazov – zmiešané aj značkové zrazy, 5 výstav Thurzov dom a pri rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach na území mesta, 12 výmenných stretnutí, zrenovovali sme ďalšie motocykle určené na zánik, ktorým sme dali nový život. K dnešnému dňu je v našich priestoroch 68 zrenovovaných motocyklov, ktoré obdivujú okoloidúci tuzemský aj zahraničný návštevníci a často krát spomínajú na minulosť, na svoje prvé motocykle. Každý z nás by si veľmi želal aby sme pre naše skvosty mali dôstojnejšie priestory, nakoľko tie naše pre výstavné účely už nevyhovujú. V našich možnostiach aj silách to už nie je ale pevne veríme, že vedenie mesta Banská Bystrica (BB) nájde pre nás pochopenie aby sa BB mohla v rámci EU prezentovať niečím takým krásnym čo treba dochovať nielen pre budúce generácie ale aj pre návštevníkov, rodákov mesta, ktorých pozývame do našej stálej expozície areál SAD, Partizánska cesta 97, BB. Aj v budúcnosti chceme v tejto našej prekrásnej činnosti pokračovať, nadväzovať nové spolupráce nielen s mestom BB, PKO ale aj inými organizáciami aby sa mesto BB, ktoré je v srdci nášho Slovenska mohlo pýšiť expozíciou historických vozidiel, ktoré u nás už 20 rokov zachraňujeme. Do našich radov môže vstúpiť každý človek mladý i starý, ktorému nie je ľahostajný osud starých, na zánik určených motocyklov a automobilov.

Československý priemysel mal v 50-70 rokoch veľký rozmach, vyrábali sme veľa druhov motocyklov, automobilov, ktoré sa vyvážali do celého sveta, používali sa na rôzne súťaže, preto aj toto je jeden z dôvodov prečo zachraňujeme staré historické vozidlá. Hlavným grom našej činnosti je záchrana kultúrneho dedičstva našich predkov pre budúce generácie.

Popis klubu převzat ze stránek klubu (http://vkbb.webnode.sk/historia-a-cinnost/) dne 9.2.2017
Historické akce klubu: