Srazy veteránů Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s.

Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s.

Adresa:
Růžová 5220,
43004 Chomutov
E-mail:
info@kocicak.cz
Telefon:
+420 731 696 066 nebo + 420 721 006 372
WWW stránky klubu:
http://www.kocicak.cz/
Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, je spravováno stejnojmenným občanským sdružením. Svou činnost směřujen k rozvoji vzdělanosti veřejnosti v oblasti národních dějin.
Zabývá se konkrétně obdobím let 1918 – 1938, respektive obdobím tzv. „první republiky“. Pilířem muzea jsou objekty lehkého opevnění na Kočičáku a okolí města Chomutova, které jsou spíše symbolem zániku tohoto krátkého období našich dějin, nicméně naučná stezka a odborný výklad průvodců muzea zahrnuje také téma zrodu Československé republiky a veškerá fakta týkající se těchto necelých tří výjimečných dekád 20. století. Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ svou ojedinělou koncepcí zrekonstruovaných objektů lehkého opevnění, určených původně pro bezprostřední obranu Československé republiky, demokracie a svobody jejích občanů, dnes oslovuje všechny generace veřejnosti.
Prohlídek s odborným výkladem se pravidelně zúčastňují senioři, rodiny s dětmi, ale také celé třídy základních a mateřských škol, či dětská volnočasová sdružení, se kterými aktivně spolupracujeme (Junák, Pionýr, DDM Chomutov, dětské domovy, atd). Muzeum v posledních čtyřech letech postupně rozšiřuje počet zrekonstruovaných pevnostních objektů a jeho závazkem je vytvořit z pevností v okolí města Chomutova významnou památku na Československo před II. světovou válkou. Aktivní činnost muzea a sdružení je monitorována sdělovacími prostředky (novinami, e-novinami, rozhlasem a televizí).

Převzato ze stránek klubu Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na Kočičáku“, z.s. (14.6.2016)
Historické akce klubu: