Srazy veteránů Klub vojenské historické techniky Přelouč

Klub vojenské historické techniky Přelouč

Adresa:
Písečná 134,
53313 Řečany nad Labem
E-mail:
kvhtprelouc@seznam.cz
Telefon:
+420 605 508 113
WWW stránky klubu:
http://www.kvht.cz/
KVHT Přelouč je dobrovolným sdružením občanů provozující činnost spojenou s historickou vojenskou technikou. Sdružují se zde majitelé a provozovatelé vojenské historické techniky, která je v užívání nejrůznějších armád světa a dále se zde sdružují osoby mající zájem na udržování a popularizaci vojenské historické techniky.

KVHT Přelouč byl založen ustavující schůzí dne 5.12. 2000.
Cíle a činnost klubu.
Sdružování majitelů a příznivců historických vojenských vozidel za účelem mnohostranné výměny zkušeností z renovací a provozních zkoušek ze srazů a předváděcích setkání. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní hospodářskou činností. Budovat a neustále zkvalitňovat vozový park a techniku za účelem jejího dochování budoucím generacím. Vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel k samostatnosti, ke zdravému vztahu k přírodě. V tomto duchu vychovávat mladou generaci mimo jiné i ke vztahu k vojenské historii a tradicím. Rozvíjet ducha vzájemnosti, tolerance a zdravé soutěživosti. Vykonávat činnost ku prospěchu svých členů.

Hlavním cílem klubu je pořádání srazu vojenské historické techniky "Labe", který letos oslaví již 11 ročník (dva srazy se konaly ještě před oficiálním založením klubu).
Zdroj: oficiální stránky klubu Klub vojenské historické techniky Přelouč (7.6.2016)
Historické akce klubu: